1396/01/19

کانال پردیس معماری

سلام برای مصالح نانو رشته مدیریت کدوم کتاب و باید بخوند؟ کدوم کتاب و باید خوند؟1396/01/19

مشاور :

سلام
کتاب نانو فناوری تالیف آقای دکتر گلابچی،دکتر تقی زاده و دکتر سروش نیا